Szukaj

Spis treści
+ Artykuły
+ Komentarze parsz
+ Linki
+ Produkty spożywcze
+ Recenzje

Wizyt

 122081 odwiedzający

 1 odwiedzających online


home.gifWitaj na JBP Wrocław

SZALOM!


Niech wywyższony będzie

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.


Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji:


Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga JHWH. Wierzymy że Jeszua (Jezus) z Nazaretu jest Bożym Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków. W przeciwieństwie do wielu społeczności chrześcijańskich wierzymy, że najważniejszą księgą Biblii jest Tora, która stanowi podstawowe pouczenie o Bożej woli względem człowieka. W naszym rozumieniu Nowy Testament jest świadectwem o wypełnieniu się mesjańskich zapowiedzi zamieszczonych w Tanach (czyli Pismach tzw. Starego Testamentu) ponadto jest komentarzem do Tory i nie może jej zaprzeczać. Wierzymy w dary Ruach Ha-Kodesz (Ducha Świętego). Jesteśmy społecznością charyzmatyczną.


Początki naszego Kościoła mają korzenie w chrześcijaństwie ewangelikalnym. 
Zbór powstał w latach 1979-80 w wyniku wystąpienia ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Nazwa naszej społeczności nawiązuje do ruchu Braci Polskich działającego na terenach Rzeczypospolitej w dobie reformacji. Nie uważamy się za jedynych „prawowitych” kontynuatorów tego ruchu. Z Braćmi Polskimi łączy nas przede wszystkim niechęć do zasklepiania się w raz ustalonych i niezmiennych doktrynach. Nie jesteśmy społecznością, której członkowie mają jednakowe poglądy na wszystkie sprawy, ale staramy się wprowadzać w życie Boże przykazania, które są objawione w Torze. Uważamy, że życie w zgodzie z nauczaniem moralnym Tory jest znacznie ważniejsze od wyznawanej doktryny teologicznej. Nie uważamy się za wyznanie jedynozbawcze. Działamy jako legalny i zarejestrowany Kościół: rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych, dział A, pozycja 7.

Głosimy konieczność nawrócenia się do Boga Izraela i posłanego przez Niego Mesjasza. Pragnieniem naszym jest poznawanie woli Najwyższego poprzez studiowanie Pism i wprowadzanie jej w życie. Ponadto pragniemy nawiązywać kontakt z wszystkimi szukającymi Boga, kochającymi Jego Torę i wybrany przez Niego naród Izraela.


kontakt: jbp.rada@wp.pl^ Góra ^

  Site powered by GuppY v4.5.11 Š 2004-2005 - CeCILL Free License

Strona załadowana w 0.04 sekundę